Indiana Kostus
Oktobar 2, 2016

Sidr/Lotus

Cijena: —

Liječenje sihra i djelovanja urokljivog oka koristeći lišće sidra

Svi njegovi dijelovi imaju ljekovitu vrijednost. Listovi se koriste kao biljni šampon, za liječenje peruti, vaške, otečene oči, gojaznost… Pomiješan sa toplom vodom listovi se koriste za čišćenje tijela jer su dezinfekciona sredstva i ulje iz smole je dezodorans. Njegov pepeo se koristi za liječenje zmijskih ujeda. Otkriveno je da njegovi plodovi imaju veoma veliku energetsku vrijednost. Njegove sjemenke su bogate proteinima; listovi su bogati kalcijumom, gvožđem i magnezijumom. Korijen i kora se takođe koriste u raznim medicinskim preparatima.

Sidrat ul-Munteha, gdje je Poslanik a.s. vidio Džibrila kada je bio na Mi'radžu: “On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l-muntehaa, kod kojeg je džennetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara. ” (en-Nedžm, 53:13-18). Dio preveden ovdje kao ‘’ kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo’’ je objašnjen u hadisu koga bilježi Buhari od Ebu Zerra u kome Muhammed a.s. kaže: ‘’Bilo je prekriveno bojama, ne znam kojim…’’  Prema hadisu od Ebu Saida i Ibn Abbasa, on je rekao: ‘’Bilo je prekriveno melekima’’. U Muslimovom sahihu stoji: ‘’Kada je bilo prekriveno sa tim čime je bilo prekriveno Allahovom naredbom, promijenilo se i nema Allahovog stvorenja koje može opisati njegovu ljepotu.’’ U poznatom hadisu o Mi’radžu Muhammed a.s. kaže da kada ga je Džibril podigao u nebesa, on je po Allahovoj naredbi išao od jednog neba do drugog dok nije došao do sedmog neba. Rekao je: ‘’Onda sam odveden do Sidrat ul-Munteha; njegovi plodovi su kao vrčevi Hadžera a lišće poput slonovskih ušiju. Reče, ‘Ovo je Sidrat ul-Munteha’…’’ (el-Buhari, 3598).

Razlog zašto se zove Sidrat al-Muntaha – Prenosi Ibn Mes’ud a bilježi imam Muslim: ‘’Tu sve što dolazi sa zemlje zastaje (jentehi) i uzima se odatle, a i što ide dolje to se zaustavlja i odatle preuzima.’’ En-Nevevi kaže: ‘’To se zove Sidrat ul-Munteha jer znanje meleka prestaje na tom mjestu, i niko nije otišao dalje od toga, osim Allahov Poslanik a.s.’’

Korišćenje sidra – Grupa učenjaka tvrdi da je sidr uspješno liječi sihr, uz Allahovu odredbu

Ibn Hadžer navodi u El-Fethu da Abtal tvrdi u knjigama od Wehba ibn Munebeha da se uzme sedam listova zelenog sidra, da se izmrve sa dva kamena, da se tome doda voda, pruči ajet Kursi i Qawakil ajeti (to su sure koje počinju sa ‘Qul’ – ‘Reci’ a to su: sura Džinn, Kafirun, Ihlas, Felek i Nas) zatim se uzmu tri gutljaja i opere se sa ostatkom vode. Ovo će otkloniti sve bolove i izliječiti ljude sa seksualnim portemećajima (Fath Al-Bari -10/233).

El-Lalkai je rekao da Muhamed ibn Osman priča da  Said bin Muhamed Al-Hanat navodi slijedeće: ”Ishaq ibn Ebi Israel je rekao: ‘Čuo sam Sufjana da je rekao da je Sulejman ibn Umeje ibn Mesud (Šejh Taqifa)  čuo da je Aiša r.a. savjetovala ženu da koristi sidr i vodu da spere tragove sihra (Sharh Usul Itiqad Ahl Al-Sunah wa Al-Jamaa -7/1288).

Šejh Abdullah bin Abdelrahman El-Džibrin tvrdi ”Učio sam rukju rodbini i prijateljima koji nisu mogli da imaju seksualne odnose sa svojim ženama slijedeći ono što je ibn Kesir rekao. Koristio sam lišće sidra i učio ajete koje je naveo i oni su se Allahovom voljom izliječili.”

Vrijedi napomenuti da koristiti vodu od sidra u navedenoj formi ima veliki efekat i mnogi koji liječe su svjesni toga. Ipak, korist od te vrste liječenja nije samo za ljude koji ne mogu da imaju seksualne odnose sa ženama, to isto koristi i onima koji boluju od epilepsije, urokljivog oka i sihra općenito (samo za pranje).

Da se odstrani sihr sa osobe, posebno ako čovjek ne može prići ženi zbog opsjednutosti sihrom, je da se uzme sedam listova sidra i da se izmrve u posudu sa dva kamena, nasuti u posudu dovoljno vode da se opere tijelo, izvaditi kamenje iz posude i onda učiti navedene ajete: (Nakon učenja popiti tri gutljaja i oprati se ostatkom vode. Ova se procedura može ponoviti dva ili više puta dok se ne odstrani sihr. Ajeti se mogu proučiti tri do sedam puta radi jačeg efekta.)

Fatiha

Ajet Kursi i još 4 ajeta, znači do kraja slijedeće stranice Kur'ana (2/255-259).

Ašere Lillahi (2/284-286)

Surah al-A'raf (7/117-119)

Surah Yunus(10/79-82)

Surah Ta-Ha(20/65-69)

Sûrah al-Kâfirûn (109)

Sûrah al-Ikhlâs (112)

Sûrah al-Falaq (113)

Sûrah al-Nâs (114)