Važnost nijeta u tretmanu rukjom
Mart 12, 2017
Želim da ti pričam o Džulejbibu…
Juli 14, 2017

Savjeti onima koji se liječe od Sihra- Ajdin Mušić

Brate i sestro…

Nemoj da ti osnovna ambicija bude: Kada ću se izliječiti? Nego:

– kada će mi samo Allah biti dovoljan?

– kada ću postati bogobojazan?

– kada ću postati dobročinitelj?

– kada ću postati od onih koji se na Allaha oslanjaju (mutevekkilun)?

– kada ću postati skrušen?

– kada ću se pokajati zbog grijeha?

– kada ću spoznati neprekidne blagoadati? Kada ću početi zahvaljivati na njima?

– kada ću se Allaha istinski stiditi?

– kada ću se pozabaviti svojim mahanama?

– kada ću se početi obračunavati sa samim sobom?

KORISNI SAVJETI:

– Boj se Allaha javno i tajno!

– Trudi se da obavljaš namaz u džamiji!

– Mnogo uči, pamti i ponavljaj Kur'an!

– Budi aktivan u traženju nauke i nastoj da što više naučiš!

– Druži se sa učenim i moralnim ljudima…

– Čini dobro svojim roditeljima i budi milostiv prema njima!

– Udalji se od prepiranja i rasprava; čuvaj se mržnje, zavisti i lošeg mišljenja o svoj braći i sestama jer je to bolest koja ubija!

– Često se sjećaj smrti…

– Neka tvoja najveća želja za kojom žudiš i koja te zaokuplja bude: postizanje Allahovog zadovoljstva i dostizanje Njegovog Dženneta…

“Ako te robovi Moji za Mene upitaju, reci:” Ja sam doista blizu…” (El Beqare)